Sözlükte "istidlal" ne demek?

1. Bir konuda kanıtlara dayanarak sonuç çıkarma, akıl yürütme.
2. Çıkarımistidlal

İstidlal kelimesinin ingilizcesi

deduction, inference
Köken: Arapça