Sözlükte "istidlal" ne demek?

1. Bir konuda kanıtlara dayanarak sonuç çıkarma, akıl yürütme.
2. Çıkarım.

İstidlal kelimesinin ingilizcesi

deduction, inference
Köken: Arapça